Anna Kamińska - Szpachta
 
 
    „Nie pozwól duchowi próżnować, ale wznosić się na wyżyny"
(św. Ignacy Loyola)
  
 
                     Wystawa w galerii spółdzielni mieszkaniowej "Słowianin" w Świnoujściu
 
 
Epizodem w życiu Anny było zainteresowanie się tkactwem artystycznym. W pracowni tkackiej mieszczącej się w Domu Kultury PPDiUR "Odra" zajęcia prowadziła nieżyjąca już Zofia Kuglin. W tej pracowni przez pięć lat uczyła się dziwnego tkactwa, tzw. makramy. Projekty tych prac przygotowywał mąż Pani Zofii Stanisław Kuglin. Wszystkie prace wykonane były tzw. węzłami arabskimi. Po zakończeniu każdego roku nauki prace trafiały na wystawę w MPiK-u przy zbiegu ul. Pl.Kościelny z ul. Marynarzy. Prace miały swoich nabywców. Część z nich przekazywana była do "Odry" i stanowiła prezenty dla różnych kontrahentów. Już po zamknięciu pracowni swoje prace Anna pokazała w galerii Spółdzielni Mieszkaniowej "Słowianin" a także w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przez kilka lat zdobiły także jej mieszkanie.